Chính Sách Khách Hàng Thân Thiết

Khách hàng thân thiết là chuong trình tích điểm sau mỗi đơn hàng được giao thành công. 

Khách hàng được tích điểm sau mỗi đơn hàng và nhận ưu đãi của khách hàng thân thiết.

Có 4 hạng khách hàng thân thiết:

Hạng thành viên - cho những khách hàng mới và mua lần đầu tại cửa hàng.

Hạng Bạc - chiết khấu 3% cho mọi đơn hàng.

Hạng Vàng - chiết khấu 5% cho mọi đơn hàng.

Hạng Platinum - chiết khấu 10% cho mọi đơn hàng.

 

Thể lệ tích điểm được ghi nhận theo tên và số điện thoại khách hàng đặt.

Hạng thành viên - cho những khách hàng lần đầu đặt hàng

Hạng Bạc - có 60 điểm được tích

Hạng Vàng - có 150 điểm được tích

Hạng Platinum - có 300 điểm được tích

Mỗi điểm tương đương với 10.000 VND.