Giới thiệu Trang Chủ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VẠN PHẦN DIỄN CHÂU
Địa chỉ: Xóm Ngọc Vân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại: 0353979627
Email: info@goc-food.com
Số ĐKKD 2900475352 do Sở KHĐT Tỉnh Nghệ An cấp ngày 19/03/2020